Bulgarian | Român | English

 
франчайз еконт

Всички търсят млади, амбициозни, мотивирани специалисти, с висше образование, с английски и други езици, с перфектни компютърни умения, с опит и т.н. изисквания. Ние търсим най-вече мислещи хора, добре стъпили на земята - важното е да имате желание за работа в бързо променящи се условия.

Еконт Експрес е компания с доказано име и утвърдена търговска марка, технология и специфично ноу-хау, като предоставя на своите партньори много повече от това - техническа помощ, обучение на персонала, рекламни стратегии, концепция за управление и други характерни за самия бизнес материални и нематериални активи. От своя страна, франчайзополучателят се задължава да се придържа към зададените от франчайзодателя стандарти на качество на предоставяните услуги и да следва неговата маркетингова политика.

Обучението за работа се извършва от професионални лектори към Центъра за квалификация Еконт, лицензирано професионално учебно заведение. То включва запознаване с куриерските услуги, технологията на работа, приемане, обслужване и предаване на пратки, попълване на товарителница, отговорности по превоза, общи условия за доставка, работа със специализирания софтуер - ERP система за контрол движението на пратките, плащанията и др. По програма обучението се провежда в рамките на три дни. Завършва с кратък тест върху предадения материал.

За консултация и оперативна помощ след започване на дейността, всички франчайзери могат да разчитат на специално организиран за тях консултативен център който работи от 06 до 22 часа, в който наши специалисти отговарят на всички възникнали в работата въпроси - връзката е по телефон, е-поща или чат - както е удобно за Вас.

При включване в мрежата на Еконт, което освен преки финансови приходи, достатъчни за издръжката на малка или средна фирма, Вие ще увеличите гамата от предлагани услуги във Вашите обекти, а от там и степента на удоволетвореност на клиентите.