Bulgarian | Român | English

 

1.   КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР НА ЕКОНТ?
2.   КЪДЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТВОРЕНА СТАНЦИЯ НА ЕКОНТ?
3.   КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВИЗИЯ И СТИЛ НА СТАНЦИЯ, КОИТО ВСЕКИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ, ЗА ДА ЗАПОЧНЕ ДЕЙНОСТ?
4.   ИМА ЛИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗИЯТА НА АВТОМOБИЛИТЕ И КАКЪВ ТИП МОГАТ ДА БЪДАТ ТЕ?
5.   ЩЕ ИМА ЛИ ПРАВО ДА ПРИЕМА И ПРЕДАВА ПРАТКИ ОТ И ДО АДРЕС, СТАНЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ ОТКРИЯ?
6.   ИМА ЛИ ПРЕДПИСАНИЯ И МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ПО КАКЪВ НАЧИН ТЪРГОВСКИЯ ПАРТНЬОР ГИ ОСИГУРЯВА?
7.   ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА?
8.   КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВСЕКИ БЪДЕЩ СЛУЖИТЕЛ НА ЕКОНТ?
9.   КАКВА Е ПЕЧАЛБАТА, КОЯТО ПОЛУЧАВА ВСЕКИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР?
10.   КАКВА ИНВЕСТИЦИЯ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА ОТКРИЯ СТАНЦИЯ НА ЕКОНТ?
11.   ИМАМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ПРЕДИ ДА РЕША ДАЛИ ДА УЧАСТВАМ?