Bulgarian | Român | English

 
за проекта

"Еконт Експрес" ОOД е лицензиран пощенски оператор и извършва всички видове универсални и неуниверсални пощенски услуги – поща, куриери, карго.

Преимуществото на Еконт е както установените вече позиции на пазара и познатата търговска марка, така и обширната мрежа от офиси на територията на страната и широката гама от услуги, които Компанията предоставя.

Чрез франчайз проекта желаем да осигурим по-широк достъп на клиенти до пощенските и куриерски услуги, които предлагаме. Виждаме такава възможност в партньорството с предприемчиви и мислещи хора – с желание за работа в бързо променящи се условия.

Еконт Експрес е в преходен период за прилагане на единна визия и функционалност на всички офиси на Еконт.

Приходите, които се реализират от това търговско партньорство, се получават под формата на комисиона, размерът на която зависи от няколко критерия, с които може да се запознаете от Договор за търговско представителство.

Процентът се прилага върху стойността на всяка приета или доставена пратка. Всеки търговски партньор трябва да извършва услугите, които предлагаме съгласно утвърдените ни стандарти и качество на работа.
Кандидатите за търговски партньори на Еконт следва да имат ясна стратегия за развитие на пазара на куриерски услуги в района, който са избрали.

Необходимо е да са извършили проучване относно потенциалните нови клиенти, с които биха стартирали дейност.

Целта на Еконт, при откриване на нов офис, е увеличаване броя на клиентите чрез привличане на нови, а не преразпределяне на пазара на настоящите такива.

По този начин Еконт дава сигурност на настоящите партньори и възможност за развитие на бъдещите такива.