Bulgarian | Român | English

 
за проекта

"Еконт Експрес" ОOД е лицензиран пощенски оператор и извършва всички видове универсални и неуниверсални пощенски услуги – поща, куриери, карго.

Преимуществото на Еконт е както установените вече позиции на пазара и познатата търговска марка, така и обширната мрежа от офиси на територията на страната и широката гама от услуги, които Компанията предоставя.

Чрез франчайз проекта желаем да осигурим по-широк достъп на клиенти до пощенските и куриерски услуги, които предлагаме. Виждаме такава възможност в партньорството с предприемчиви и мислещи хора – с желание за работа в бързо променящи се условия.

Еконт Експрес е в преходен период за прилагане на единна визия и функционалност на всички офиси на Еконт.

Приходите, които се реализират от това търговско партньорство, се получават под формата на комисиона, размерът на която зависи от няколко критерия, с които може да се запознаете от  Договор за мобилно търговско представителство и Договор за търговско представителство.

Процентът се прилага върху стойността на всяка приета или доставена пратка. Всеки търговски партньор трябва да извършва услугите, които предлагаме съгласно утвърдените ни стандарти и качество на работа.
Кандидатите за търговски партньори на Еконт следва да имат ясна стратегия за развитие на пазара на куриерски услуги в района, който са избрали.

Необходимо е да са извършили проучване относно потенциалните нови клиенти, с които биха стартирали дейност.

Целта на Еконт, при откриване на нов офис, е увеличаване броя на клиентите чрез привличане на нови, а не преразпределяне на пазара на настоящите такива.

По този начин Еконт дава сигурност на настоящите партньори и възможност за развитие на бъдещите такива.